Vit flykt

Uttrycket vit flykt beskriver en trend där vita lämnar utsatta områden när befolkningsandelen icke-vita blir större.

I Sverige, i spåren av massinvandringen, är fenomenet särskilt påtagligt i kommuner som Botkyrka, Södertälje och Malmö, samt i stadsdelar som Rinkeby, Rosengård och Hammarkullen.

Vit flykt brukar bland invandringskritiska grupper betraktas som en sorts pågående organisk folkomröstning där praktisk handling visar vilka önskemål befolkningen har, och gör det bättre än hur de röstar eller argumenterar i politiska frågor.