Vitalistisk konstruktivism

Vitalistisk konstruktivism är benämningen på den filosofiska grund som Guillaume Fayes Arkeofuturism sägs bygga på. Den vitalistiska konstruktivismen är bland annat inspirerad av Nietzsches tänkande.