En guide till alternativhögern

INLEDNING

Denna guide ska inte ses som en heltäckande beskrivning av det som kommit att kallas den alternativa högern. Inte heller ska den ses som en upphöjd sanning. Det här är vår berättelse, vår beskrivning av vår version av den alternativa högern sett ur en svensk kontext. Det är en humoristisk, stundtals allvarlig, stundtals motsägelsefull beskrivning av en rörelse som långtifrån växt upp och hittat sin ultimata form.

Alternativhögern slog ner som en bomb 2015 och briserade som ett kärnvapen 2016. Mer än rörelse än en sammanhängande ideologi kan man ändå spåra influenser både från den franska nya högern och bildforumet 4-chan. Unikt för denna rörelse är att den är en postmodernistisk motkultur med uttryckliga högertendenser.

Althögern blev en faktor i och med Donald Trumps kandidatur till det amerikanska presidentvalet 2016. Genom memetisk krigföring, ett bemästrande av sociala medier, och en rejäl portion humor lyckades man sprida radikala högeridéer ut till såväl makthavare som vanliga hederliga skitpostare. En stor del av detta genomslag har man Twitter att tacka för då diverse triggade etablissemangspersoner till att agera nyttiga idioter för althögern och sprida memer i olika nyhetsinslag. Genom vulgaritet, genialitet, kreativitet, och ett humoristiskt förhållningssätt har man lyckats att dekonstruera det narrativ som traditionella medier byggt upp under decennier. Man har förlöjligat, skämt ut, och fullständigt nedgjort 40-talisternas “respektabla” ton som är en täckmantel för att man inte vill bli kritiserad för det katastrofala beslut införandet av det mångkulturella samhället inneburit.

Rörelsen är under ständig utveckling, memer kommer och går, personer tillkommer och några försvinner. Det som är bestående är viljan att vara en radikal och relevant högerrörelse vars kämpar har som syfte att resa sig ur ruinerna och återskapa ett nytt samhälle där modernitet kan sammansmältas med traditionalism.

AKTÖRER

Det unika med alternativhögern är hur så många aktörer av skiftande bakgrunder spontant kunnat komma ihop och enas kring en del grundläggande frågor och sedan uttrycka dessa på vitt skilda sätt. Det handlar om allt från seriösa bokförlag till grodmemer på 4chan, från remixar på kända Disneylåtar till människor som kandiderar till politiska poster. Vad alla är överens om är att den gamla högerns metoder inte fungerat då samhället obönhörligen gått i en vänsterprogressiv riktning ända sedan andra världskriget slut. Trots alla så kallade högerregeringar som existerat sedan dess har ingen kunnat vända utvecklingen; det har helt enkelt handlat om att stå tvärs mot historiens utveckling och skrika stopp. Detta har inte fungerat och kommer inte att fungera.

Att metapolitik informerar politiken och övriga samhället är något som dessa aktörer har förstått och som de tillämpar sig av.

DEN NYA HÖGERN/IDENTITÄRER

Det står uppenbart att den gamla högern förlorat kulturkriget och decimerats till frihandelsälskande vänsterliberaler. Ett kulturellt vakuum uppstod således när det traditionella samhällets sönderfall inleddes på allvar under 1960-talet och framåt. Massinvandring, sexualliberalism, ateism, och globalism är några av de tydligaste konsekvenserna av den nya världens kulturella hegemoni. Den marxistiska tankesmedjan Frankfurtskolan har en central roll i spridandet av det som kommit att kallas för kulturmarxism.

I Frankrike efter ”1968” uppstod den franska nya högern som lade fram analysen att, precis som marxisten Gramsci tidigare gjort, kulturen formar politiken och inte tvärtom. Den mellankrigstida fascistiska högern sågs som ideologiskt problematisk och praktiskt misslyckad. Grundaren för denna nya höger heter Alain de Benoist. Hans slutsats var att det inte var konstigt att högern helt förlorat initiativet då alla viktiga institutioner tagits över av den kulturradikala vänstern. Det fanns helt enkelt ingenstans för högern att göra motstånd eftersom det inte fanns någon höger kvar.

Den identitära rörelsen är sprungen ur den nya högern och dess rika idévärld, anpassad för dagens generationer.

Viktiga sidor och personer

Motpol: Tankesmedja grundad av Daniel Friberg och sedan länge hemmet för identitära idéer i Sverige.

Radix Journal: Richard Spencers sida som fyllt motsvarande funktion som Motpol, har sedan bildandet av altright.com haft mindre aktivitet men har ett rikt arkiv.

Bidrag

 • Skapat en förståelse av vikten för kultur som ett sätt att vinna över samhället
 • Den ideologiska grund varpå althögern vilar

TROLLKULTUR

Det uttryck för alternativhögerns kreativa skaparglädje som mest kommit att definiera rörelsen utåt är trollandet. Det handlar om att med enkla medel skapa reaktioner som sprider sig som ringar på vattnet, vilket i sin tur sprider idéer som annars inte skulle nått ut. 4chan har haft ett stort finger med i detta spel och inte minst underforumet /pol/ som stått för den politiska delen av allt som skapats i memetikväg. 4chan är ett bildforum där alla postar anonymt och i stort oövervakat, grundtesen är att alla utrymmen som får agera fritt på detta sättet kommer förr eller senare att bli högerinriktade. Troligen på grund av de repressiva trycket som existerar i normis-samhället.

Trollandet tar sig uttryck i bildmemer, triggande av särskilt jobbiga journalister och opinionsbildare vilka ofta är benägna att dela med sig av sin offerstatus vilket gör att våra budskap sprider sig i en mycket vidare cirkel. Du twittrar en bild till dem vilken ifrågasätter deras världsbild ur ett humoristiskt perspektiv; de är programmerade att agera offer och kommer därför att re-tweeta din mem i syfte att få stöd och uppmärksamhet. Offrets vänner kommer i sin tur att bli triggade och re-tweeta i syfte att få stöd och uppmärksamhet. Och så vidare.Det är viktigt att trollandet är humoristiskt och att igenkänningsfaktorn är hög för maximal effekt. Vänstern är humorlösa då de är helt begränsade av de regler som gäller i dagens samhälle där ingen grupp förutom vita heterosexuella män får narras. Detta leder till tankebegränsningar vilket gör trollandet av dem desto mer effektivt och underhållande.

Förutom att trolla journalister med bildmemer på twitter görs det även en hel del videomaterial på Youtube, roliga remixer på kända låtar, diverse insändare till tidningar med termer som är kända inom alternativhögern, direktaktioner i köttrymden blir allt vanligare—interaktioner med normisvärlden helt enkelt, i syfte att skapa reaktioner och uppmärksamhet.

Viktiga sidor och personer

/pol/: Grundläggande för trollkulturen inom althögern, det är härifrån många memer har sitt ursprung samt dess tillhörande estetik. Måste ha besökts åtminstone en gång under sitt liv.

flashback: Unik sida då dess motsvarighet inte verkar existera i andra länder. Har varit viktig både för en öppen debatt men har även varit aktuell i att trolla normisar och skapa en egen kultur med diverse säregna uttryck.

Daily Stormer: En nyhetssida som tagit trollkulturen från 4chan och sammansmält den med andra althögerteman. Satsar på att vara så kränkande och kontroversiell som möjligt.

The Right Stuff: Driver några av de populäraste podcasterna och har även specialiserat sig på att utföra räder mot diverse vänstersidor och facebookgrupper i syfte att bemöta deras narrativ. Experter på att dekonstruera vänsterns världsbild. Drivs huvudsakligen av Mike Enoch och Seventh Son

My Posting Career: Forum för NRX-människor, dock diskuteras samma idéer som i althögersfären. Memen cuckservative har sitt ursprung här.

Twitter: Några av de viktigaste profilerna finns på Twitter, dock blir deras profiler så ofta borttagna att det inte är någon idé att länka till dem här.

Bidrag

 • Memer
 • Dekonstruktion av vänsterns narrativ
 • Triggade hjon som sprider vårt budskap
 • lelz
 • skapandet av en motkultur

DEN NATIONELLA RÖRELSEN

Grupperingar för vilka kärnfrågan har varit återupprättandet av en europeisk identitet har existerat i decennier. Naturligtvis var europeisk, nordisk, svensk, och till och med landskapsidentiteter något självklart för alla européer fram till 1960-talet, därför tar vi inte med Socialdemokraterna i denna uppräkning utan fokuserar oss på de som har upplevts som kontroversiella i modern tid.

Det handlar om alltifrån explicita nationalsocialister till nationalister i allmänhet. De har hamnat i samma fack även om de internt skilt åt sig rejält. Vad de dock haft gemensamt är ett svenskt Sverige, dessa människor har kämpat i motvind mot vad som upplevts vara ett hopplöst system. Genom sin aktivism och benhårda vilja har de inspirerat senare rörelser—inklusive althögern—även fast generationsskillnader ofta är påtagliga. Många av den nationella rörelsens aktörer har idag gått vidare till andra projekt som är av mer metapolitisk natur.

Viktiga sidor och personer

Motgift: Ett mediaimperium som har den mest framgångsrika podcasten i Sverige, publicerar även artiklar och böcker och är ständigt närvarande på konferenser och där det händer.

Nordfront: En samlingsportal som innehåller allt från nyheter och krönikor till information om Nordiska Motståndsrörelsen som även ställer upp inför de svenska parlamentariska valen 2018.

Bidrag:

 • Har hållit idéerna om vit nationalism vid liv
 • Förmedlat erfarenheter av sin kamp som pågått i decennier
 • Skapat framgångsrika mediaplattformar

 

LIBERTARIANER OCH PALEOKONSERVATIVA

Det är ingen hemlighet att många vilka numer ser sig själva som althöger började sin resa inom libertarianismen, detta är särskilt sant för amerikaner men gäller även i Sverige. Paleokonservativa är inte lika frihetligt lagda men överlappningen låter sig göras då några av de mest centrala figurerna för båda rörelserna rör sig i samma cirklar.

Rörelsen blev populariserad genom Dr. Ron Pauls kandidatur till USA:s president 2008 och 2012. Precis som med Trump så växte en gräsrotsrörelse fram bestående av desillusionerade mestadels yngre vita män som var trötta på eviga krig, identitetspolitik och framväxten av en europeisk typ av socialism under Obama.

Kontentan är nog att många försökte, via libertarianism, att söka tillflykt bort från ett samhälle som var alltmer negativt inställt till vita män. Med misslyckandet av libertarianismen kom också insikten att det enda som är kvar för oss är att stanna kvar och kämpa. Med det sagt finns det libertarianska undertoner inom alternativhögern samt en insikt om att det aldrig kommer att existera friheter utan vita män vid rodret.

Viktiga sidor och personer:

Mises Institutet: Den svenska grenen av den mest betydande libertarianska tankesmedjan. Anordnar konferenser, ger ut böcker och är den centrala knytpunkten för seriösa libertarianer.

bubb.la: Frihetlig projekt med nyhetsaggregator, podcast, och ett stort nätverk av företagsamma libertarianer. Växer dagligen.

Stefan Molyneux: Youtubeprofet och filosof med en libertariansk grundsyn. Har med tiden blivt mer och mer rödpillrad och skulle i nuläget kunna beskrivas som alt-light.

Takimag: Paleokonservativ tidskrift med krönikörer såsom Jim Goad och Gavin McInnes. Mångas väg till rödpillringen går via denna sida som befinner sig någonstans mellan libertarianismen och althögern.

Nyheter Idag:  Nyhetssida som drivs av Chang Frick – trollig libertarian som fungerar som en slags länk mellan alternativa medier och normisvärlden.

Fria Tider: Paleokonservativ nyhetssida som attraherar allt från Sverigevänner till althögern.

 

Bidrag:

 • Rödpillrade många unga vita män att inte längre tro på systemet vilket gjorde det lättare för dem att greppa mer radikala idéer.

 

MANOSFÄREN

Manosfären samlar män från olika typer av självhjälpssubkulturer. Det handlar inte bara om styrketräning och mental utveckling, men även om så kallad pickup-kultur—ett tänkande kring och praktiserande av social dynamik i syfte att skapa attraktion hos kvinnor. Den gemensamma nämnaren är unga män som i brist på värdiga förebilder och en misstro mot rådande kulturella former, går sin egen väg, utforskar okänd terräng, i en strävan efter att bli de män de vill vara. I breda termer handlar det om självförbättring, skepticism till feminiseringen av dagens samhälle, ett biologistiskt synsätt på män och kvinnor och förespråkande av maskulina värderingar.

Från biologiska, evolutionära förklaringsmodeller till män och kvinnors beteende är steget inte långt till att hitta liknande förklaringar på mentala och kulturella skillnader mellan olika folkgrupper. Detta är en av de stora förklaringarna till varför många från manosfären sökt sig till althögern.

Viktiga sidor och personer:

The Golden One: Den främsta i Världen, har över 50 000 följare på youtube och pratar om allt från marklyft till modern konst. Mycket fokus på att återupptäcka våra dygder och förbättra oss själva fysiskt som mentalt. 

Le Chateau Heartiste: Legendar inom pickup-genren som gick över till manosfären och numera skriver lika mycket om politik som relationer.

Return of Kings: Pickupartisten Roosh V:s sida, känd för att ha skrivit böcker om hur man enklast ligger i olika länder. Gått över till att skriva om självförbättring och politik.

 

Bidrag

 • Har omvandlat många NEETs till män med ett förnyat självförtroende och framtidsutsikter
 • Populariserat ett biologistiskt synsätt på människan

 

SVERIGEVÄNNER


Sverigedemokraternas viktigaste mål är att ta makten och behålla den. Det är i dagsläget mycket oklart om man ämnar ens ha någon form av idéutveckling eller intresse av att forma kulturen. Detta är då främst ledarskapets inställning, i övrigt så finns det naturligtvis ett sug efter modeller som förklarar varför världen ser ut som den gör och ett begär att vinna kulturkampen. Därför kommer Sverigevännerna utgöra en viktig del av althögerns målgrupp, såväl som publik. Sverigedemokraterna har genom taktiska utrensningar plockat bort alla som har ett intresse av idéutveckling och därför är det skralt vad gäller framtida förmågor. Lägg därtill att man helt och hållet kapat av det gamla SDU, och partiet blir allt mindre relevant bland de yngre. De söker sig istället till althögern eller har lagt av med politiken helt och hållet.

Många inom althögern har på ett eller annat sätt ett förflutet inom Sverigedemokraterna och strömmen därifrån kommer att fortsätta. Vi kommer även ha personer som är aktiva inom Sverigedemokraterna men som stöder vår verksamhet och det vi vill åstadkomma. Althögern har därmed ingen konflikt med Sverigevänner som grupp, vi är däremot skeptiskt inställda till den förlorarstrategi som ledningen har implementerat där man helt och hållet infört ett tankeförbud för allt som ligger något höger om SD:s centerlinje. 

Viktiga sidor och personer:

 • Avpixlat: Nyhetsbloggen som är sverigedemokraternas viktigaste nyhetskälla utöver normismedier. Ligger kvar någonstans i 2010 vad gäller innehåll med stort fokus på islam och invandrares brottslighet. 

Bidrag

 • En av de mer framgångsrika kulturnationalistiska partierna i världen. Breddar vägen för ett etnonationalistiskt alternativ.
 • Bygger upp en bred bas av kunnande och professionalism

GAMERGATE

I normismedier beskrivs Gamergate som en uppgörelse mellan kvinnohatande högermän och en tolerant och inkluderande spelcommunity. Sanningen är att det hade väldigt lite, om ens något, att göra med någon form av höger-vänster uppgörelse. Det var i allra högsta grad en intern uppgörelse mellan den gamla liberalt inriktade vänstern och den nya identitetsvänstern. Där den förra skrivit under på föreställningen att alla har ett och samma värde och att identiteter är något som tillhör historien har den senare kommit anamma idén om att människor genomgår rasifieringsprocesser och att dessa grupper därför ska behandlas annorlunda genom olika typer av ekonomiska och sociala fördelar. I detta fall blir det löjligt att påstå att en genuin högerman skulle förneka identitetens betydelse men för den sakens skulle inte skriva under på att etnicitet endast är en social konstruktion.

För att sammanfatta det hela kan man säga att vänsterliberalerna vann slaget medan identitetsvänstern fortsätter vinna kriget. Varför är då detta av intresse för althögern?
Många inom det vänsterliberala lägret, främst unga män, blev desillusionerade och insåg att det inte spelar någon roll hur mycket tolerans de signalerar eftersom de i fiendens ögon ändå alltid kommer vara privilegierade. Backade in i ett hörn började de söka sig till andra förklaringar och hamnade sedan mitt i memkriget som var Donald Trumps presidentvalskampanj. Resten är historia.

Viktiga sidor och personer:

 

 • 8-chans vidya – rörelsens hem efter att de blev utsparkade från 4-chan
 • r/kotakuinaction – kanal på Reddit som även det fungerar som en bas

 

Bidrag

 • Fick många med vänsterliberala värderingar att bli rödpillrade på vänsterliberalism och gå högerut
 • Vann en viktig strid mot kulturmarxisterna vilket många trodde var omöjligt
 • Skapade en armé av desillusionerade memetiker som sedan hoppade på Trumptåget och blev althögerSYSTEMKRITISKA AKTÖRER

Systemkritiska aktörer får ibland epitetet konspirationsteoretiker som närmast alltid beskrivs som folk som tror att vi inte åkte till månen eller att Bush personligen var ansvarig för 9/11. Förutom att detta är en nidbild (vilket althögern, med sin särskilda typ av humor,  naturligtvis driver med) så finns det en grupp människor som har för vana att ifrågasätta etablerade sanningar. Den största lögnen i modern tid är att mångkultur (alltid för vita länder) är något som berikar oss och gör oss starkare.

Många aktörer, från liberalkonservativa till kulturmarxister, har en agenda som delvis överlappar i denna fråga vilket gör att de samarbetar på ett sätt som inte tidigare kunnat skådas. Därför är det inte konstigt att olika aktörer som tidigare intresserat sig för mer esoteriska sanningar allt mer kommit att inrikta sig på att avslöja den korruption som fått våra valda ledare att vända sig emot sitt folk—den politiska enhet de säger sig företräda. Det är helt enkelt mer intressant för att det dessutom stämmer.

Viktiga sidor och personer:

Red Ice – Växt till att bli den viktigaste mediaaktören inom althögern, drivs av svensken Henrik Palmgren och hans sambo Lana Lokteff, med flera.

Infowars – Drivs av den alltid oförtrötterlige Alex Jones som kan beskrivas som en mycket karismatisk och memvänlig man. Inte lika uttalat althöger som Red Ice men bevakar liknande händelser.

Bidrag

 •  Har lång erfarenhet vilket gör att de är mycket mer professionella än den vanliga youtubeamatören.
 •  Känsla för detaljer och fakta vilket skapar attraktiva narrativ.
 •  Stort sakkunnande då de är vana att behandla en rad olika områden.

 

HÖGERN KOMMER TILLBAKA

Althögern är inte en ideologisk övertygelse i första hand, det är en rörelse och kanske ännu viktigare en motkultur vilket innebär att det inte bara finns ett typiskt reaktionärt element (konservatism) utan även ett skapande och framåtblickande perspektiv. Det är en rörelse som inte riktigt liknar andra rörelsen då den saknar naturliga ledare eller någon form av organisationsstruktur. Detta har sin grund att rörelsen till stor del består av unga som hittat hit via olika internetgrupper samt de stigman som hänger ihop med åsikterna vilket gör att man undviker allt som innebär en potentiell doxxning. Det finns tecken på att detta är på väg att ändras då de yngre söker sig till de strukturerar som redan finns på plats i köttrymden såsom konferensen Identitär Idé vilken lockade närmare 400 personer senaste gången den hölls och kan således titulera sig världens största althögerkonferens.Althögern kan ses både som en omstart och sammanblandning av många av de idéer som ändå haft en etniskt medveten nationalism som grundsyn. Såväl den franska nya högern till amerikansk populism har smält samman till det som nu tagit världen med storm. Det mest spännande med rörelsen är att den ger resultat, triggar vänstermänniskor till sömnlöshet och bildar sig egen subkultur med sina egna uttrycksformer och språk. Detta gör att folk som söker sig till oss inte blir vilka som helst, till skillnad från valfritt politiskt parti eller statligt finansierad rörelse vill vi inte ha in alla, eller ens särskilt många.

Kan du inte våra memer, idiom, fashwave och klädstil vill vi inte ha dig. Punkt.

EN KULTURELLT RELEVANT HÖGER

Det finns kanske inget tröttare än den svenska “högerns” försök till att vara relevanta i en modern kontext. När PR-byråer ska hjälpa Moderaterna att vara hippa vill de flesta, moderater inkluderat, sätta fingrarna i halsen. Eller när Sverigedemokrater vill lajva 1800-tal genom att skicka danslag till Tensta, något som troligen innebär omedelbar livsfara och borde rendera skyhögt OB-tillägg för samtliga inblandade.

En spännande riktig motkultur växer fram genom att vi kulturellt approprierar populärkultur och sätter vår prägel på den. När den kritiska massan är uppnådd kan vi, till exempel via crowdsourcing, på heltid agera som kulturproducenter och därmed nå helt nya nivåer i termer av kvalitet. Med närmast inga ekonomiska resurser lyckades rörelsen bli en central valfråga i amerikanska presidentvalet. Detta för att rörelsen lockar de mest motiverade, de framtida tänkarna, och de som vågar riskera allt för en idé. Du riskerar idag inget genom att propagera för de mest radikala vänsteridéerna medan du riskerar ditt jobb genom att säga att du inte tror på idén om ”alla lika värde”. Människor som går medströms blir aldrig intressanta, de utmanar varken sig själv eller än mindre andra i sin omgivning. De stöts och blöts inte i livets stormvågor, de flyter passivt och snällt med. Vi är kreativa för att vi måste vara det för att nå ut, därmed blir vi också relevanta vilket i sin tur gör att våra idéer får utrymme.

 

IDEOLOGI OCH VÄRDERINGAR

Althögern låter sig inte definieras som en ideologi då det, som påpekats tidigare, mer har karaktären av rörelse vars betydelse, inte minst, utgörs av den kulturproduktion som utmanar nuvarande strukturer. Det rör sig om betydligt mer än att använda förbjudna ord och locka fram en slags chockreaktion; förklaringen till varför alternativhögern är så framgångsrik är just för att vi har lyckats paketera attraktiva idéer i ett ännu mer attraktivt omslag.

Allt från kulturnationalister till fascister har kunnat enas i att massinvandring och den påbjudna masskulturen som erbjuds av globalister urholkar det som är essensen hos ett folk och dess nation. Detta är i nuläget ett problem för vita européer boendes i Europa och USA varför althögern är en explicit vit rörelse, av vita för vita; althögern är internationell. Vi slåss, på olika kanter, för vår rätt att existera med våra folk i våra hemländer och, i förlängningen, att tillsammans upprätthålla våra europeiska civilisation. Uppfattningen om hur detta bäst sköts (etnonationalism kontra global vit nationalism) kan skilja sig åt men alla är överens om att vi står inför det faktiska scenariot att bli en minoritet i våra hemländer.

Men lika mycket som det är en reaktion på vår civilisations stundande nedfall är det även en reaktion mot kulturmarxism och den klassiska konservatismen som till stor del består av politiska kucks som njuter att av att bli klappade på huvudet av den progressiva vänstern. Vi vill vinna och vi vill vinna rejält, inte som de konservativa endast förhindra en olycklig utveckling. Konservativa lajvar om fornstora dagar och klarar inte av att vara relevanta. De har checkat ut från moderniteten och engagerar inte omvärlden längre.

Det finns ett par grundvalar inom althögern som man måste hålla med om för att kunna se sig som en av oss, nedan en uppräkning utan inbördes rangordning:

 • Förståelsen och betydelsen av mänskliga skillnader ras, kön, etnicitet, IQ, förmågor, genetik, kulturella skillnader, moral etc
 • Tribalism existerar en mans viktigaste identitet är stamtillhörigheten, gäller i ännu högre grad för icke-vita. Vi förkastar idén om den universella mannen.
 • Förkastande av anti-vita narrativ ett allt mer fientligt inställt etablissemang vill ta ifrån oss vår identitet och makt under falska förespeglingar om tolerans och jämställdhet.
 • Könsrollers betydelse män och kvinnor har olika funktioner men lika stor betydelse
 • Ansvar under frihet ohämmad individualism och friheter leder till långsiktig degenerering och nedbrytning av samhällskroppen.
 • Alla ska inte med det finns inget värde i sig att alla ska ha inflytande och rätt att bestämma, demokrati är inget slutmål.
 • Globalismen är antitesen av sin natur motsättning till nationalism och självbestämmande, vi motsätter oss de krafter som ligger bakom en globaliserad och identitetslös värld.

 

MEMETISK KRIGFÖRING

En mem, enligt Richard Dawkins, begreppets upphovsman, är en kulturbärande enhet eller en enhet av imitation—en föreställning av en idé, ett beteende, eller ett känslotillstånd, som kopieras från person till person. En mem kan vara ett enskilt ord, ett argument, ett narrativ, ett ansiktsuttryck, en bild, en livsstil. Det är något mycket större än roliga bilder på katter eller bild med text som refererar till valfria populärkulturell företeelse utan att föra vidare ett mer högstående budskap.

Våra memer är våra kulturella spjutspetsar, skarpa för att tränga in djupt i det vänsterliberala sinnelaget. Nedan en icke-uttömmande presentation av några av våra viktigaste memer. Självklart tar vi memer som vi tar livet i övrigt, men en rejäl skopa humor. Det är inte för alla, men detsamma gäller alternativhögern i stort.

 

PEPE

Maskoten för alternativhögern och väldigt anpassningsbar. Ingen valde Pepe att bli vår frontfigur, samtidigt valde alla honom. En perfekt symbol då den kan göras tillräckligt edgy samtidigt som alla antirasister blir fullständigt utskrattade när de ska berätta för andra om faran med “den där nazistiska grodan”.

Hillary Clinton försökte i ett gravallvarligt tal lyfta fram althögern som allierad med Trump, någon skriker “Pepe” högt, stor humor uppstår.

40-TALISTPOSTNING

Konsten att kunna skitposta som en äkta 40-talist är ett mål för alla sanna althögrare. Det gäller att få med moment såsom randomiserade radbrytningar, variation på temat “VAKNA SVERIGE”, gärna lite svengelska och en helt opassande känsloikon eller två. Möjligheterna är oändliga, så även behållningen. Nu kanske någon frågar sig varför vi tycker det är underhållande med äldre människor som bara vill Sveriges väl? Svaret på den frågan är att det helt enkelt är kul och vi gärna skrattar lite på deras bekostnad. Trots allt hade de alla en chans att ta Sverige i en annan utveckling men nu när de ser välfärdssystemen kollapsa så får de panik och blir Sverigevänner. Smutsjobbet överlåter de gärna åt någon annan, något som blev rätt uppenbart då den gamla Peter Springare-gruppen lyckades samla 20 personer för en manifestation. Detta i en grupp med då över 220 000 medlemmar…

KUCK


En kuck i ordets rätta bemärkelse en bedragen man. Det kan vara även en man som gillar att bli bedragen, gärna tittandes på. Kuckservativ är en man med politiskt inflytande som använder det för att bedra sitt folk medan han ser på. Ofta innefattar det även någon form av kompensation. Bra exempel är Fredrik Reinfeldt och Anders Borg som båda bedrog sitt land och njöt av att signalera till omvärlden. Som tack för sitt svek fick de sedermera varsin tjänst på ett själlöst globalt företag. De passade även på att dumpa respektive fru och byta sig till en modell yngre. Detta är kuckande på högsta nivå, det finns så klart kucks som enbart signalerar om fri invandring och tiggares rättigheter utan att få ekonomisk kompensation. Det är upp till var och en att bedöma vilka som är värst, fria helikopterturer till alla oavsett.

 

NORMISAR

“Farfar vad gjorde du under memkriget?”
“Jag gick på ishockeymatcher och bryggde min egen finöl”

Den evige normisen, där den personliga tillfredsställelsen trumfar allt som pågår utanför fönstret. “Står över” sådana världsliga ting som politik, historia, och framtid. Normisar är civilister som inte bryr sig om att engagera omvärlden åt något politiskt håll. De vill bli lämnade ifred helt enkelt. Tyvärr får även Hobbitarna förr eller senare konfrontera omvärlden. De är välkomna till oss, vi har memer så det räcker och blir över.


FASHWAVE/SYNTHWAVE

Fashwave/synthwave är en musikstil som tilltalar vår estetik då den tar inspiration från ett decennium som kännetecknades av framåtanda, som inte skämdes för sin kultur och som var ett slags sista uppsving för en haltande civilisation. Det är så klart ingen slump att många framträdande figurer i rörelsen är födda på 80-talet samt att 90-talet inte är något att vara nostalgisk över. Ett stort plus är att kulturmänniskor på vänsterkanten kvetchat på ganska duktigt om hur hemskt det är med “nazister” som producerar musik som de själva tycker om.  

Newretrowave är den största kanalen för synthwave, Xurious och C Y B E R N Δ Z I är två av de mest kända fashwave artisterna. Suget efter nya artister är stort och detta tåg verkar inte ha några bromsar.

 

FRAMTIDEN ÄR VÅR

En äldre mem, men som checkar ut är att “vi kan inte fortsätta komma undan med detta!”. Med det menas att många av oss ständigt blir förvånade över hur lite provokation kan utlösa såna hysteriska reaktioner hos de så kallade proffsen. Att politiker och erfarna journalister om och om igen faller för rätt enkla memer, hur de tillåter sig att betas och reagerar precis som vi vill är för oss lite förvånande. Borde de inte ha lärt sig att inte förstärka våra budskap vi det här laget?

En del av förklaringen kan sannerligen utgöras av att det helt enkelt är en generationsklyfta där 40-50-60-talisterna helt enkelt inte har någon aning om vad ett mem ens är samt att de helt enkelt suger på datorer.